ساعت کاری مرکز:  شنبه تا 5 شنبه

صبح: 10 الی12  عصر: 4 الی8

 

 

 

 

 

 

تماس با ما: 52331317-011

        همراه: 09371899317

 

 

 

مطالب آموزشی در کلاسهای آمادگی  و ورزشهای دوران بارداری


جلسه اول-تغذیه دوران بارداری

جلسه دوم-بهداشت فردی وتغییرات دوران بارداری

جلسه سوم-بهداشت روان

جلسه چهارم-مدیریت ذهن وافزایش اعتماد به نفس

جلسه پنجم-ماساژوطب فشاری در بارداری وزایمان

جلسه ششم-علایم هشداری دربارداری

جلسه هفتم-برنامه ریزی وانتخاب نوع زایمان

جلسه هشتم-مراحل زایمان طبیعی

جلسه نهم-سزارین

جلسه دهم-بهداشت ومراقبت پس از زایمان

جلسه  یازدهم-مراقبت ازنوزاد وشیردهی

جلسه دوازدهم-ماساژ نوزاد وشیرخوار

ورزشها توسط مامای دوره دیده انجام میشودوبه روش صحیح به مادر آموخته میشود وکلاس با یک تن آرامی خوب به پایان می رسد.ضمنا جلسه ای اختصاصی برای پدران وجود دارد که در آن به نقش پدر در دوران بارداری وپس از آن می پردازیم

Has no item to show!
Scroll to top